Gutt 1

Sende SMS

Bookmark and Share

Her skal vi gå igjennom hvordan man kan sende SMS til trenere, spillere og foresatte som Lagansvarlig.

VIKTIG Å HUSKE!

SMS-ordningen koster penger og er en prøveordning ut 2012. Skedsmo FK har en felles avtale for utsending av SMS og vil bli fakturert for de kostnadene dette medfører. Omfanget av bruken og kostnadene knyttet til det vil bli evaluert opp mot nytteverdien av bruken mot slutten av 2012. Dette kan medføre at hvert lag i fremtiden vil få en fast lagskostnad i året på SMS.

 1. For å sende SMS, trykk på Send SMS-knappen utenfor det enkelte lag på Min Side.
 2. Alle lag som Lagansvarlig har ansvar for vises. 
 3. Hvis flere lag, velg mellom følgende valg på RIKTIG lag:
  1. ALLE (alle nr som oppført på spillere, foresatte og ledere i systemet på dette laget - mottar SMS)
  2. SPILLERE (SMS går kun til spillerne)
  3. FORESATTE (SMS går kun til foresatte)
  4. LEDERE (SMS går kun til ledere)
 4. Skriv melding - MAKS 160 TEGN.
 5. Trykk SEND.

Se video av Hvordan sende SMS. 

(HUSK Å SKRU OPP LYD PÅ PC FOR Å KUNNE HØRE!)