SFK / Brukermanu / Manual for LAGANSVARLIG / Vedlikeholde lagskalenderen / Slette eller fjerne en hendelse i Lagkalenderen

Gutt 1

Slette eller fjerne en hendelse i Lagkalenderen

Bookmark and Share

For å kunne opprette, redigere eller slette en hendelse i Lagkalenderen, MÅ du:

1. ha fått tilgang til å gjøre det fra administrasjonen eller en Lagsansvarlig på laget.

2. være pålogget din egen Googlekonto.

Du sletter eller fjerner en aktivitet fra kalenderen ved å klikke på aktiviteten for å vise aktivitetsboblen (du kan også klikke på aktivitetstittelen for å vise siden med aktivitetsdetaljer). Du vil da se en kobling der du kan fjerne eller slette aktiviteten fra kalenderen.

Fjern / Fjern fra denne kalenderen

Dette alternativet er bare tilgjengelig for aktiviteter du er invitert til, og som du ikke har tilgang til å redigere. Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes aktiviteten fra kalenderen din. Aktiviteten vil fortsatt eksistere i kalenderen til de andre gjestene og arrangøren.

Slett

Dette alternativet er bare tilgjengelig for arrangementer som du har tillatelse til å redigere. Hvis du klikker på denne koblingen, fjernes aktiviteten fra kalenderen din og kalenderen til alle de inviterte gjestene. Dermed slettes aktiviteten helt.

Vær oppmerksom på at det er mulig at aktiviteten fortsetter å eksistere i kalenderne til gjestene, selv om du har slettet det. Hvis du for eksempel er invitert til et arrangement, og du inviterer flere gjester til arrangementet, slettes ikke arrangementet fra kalenderen til disse gjestene selv om du sletter det i kalenderen din. Et arrangement slettes først fra alle gjestenes kalendere hvis eieren fjerner arrangementet. Etter at et arrangement er slettet, fjernes det kanskje ikke fra tjenerne til Google med én gang. Det kan dessuten hende at kopier av kalenderinformasjonen blir værende som en del av sikkerhetskopier.

Du har følgende alternativer for å slette en gjentagende aktivitet:

  • Velg Bare denne gangen for å slette bare én aktivitet i en serie med gjentakende aktiviteter.
  • Velg Alle aktiviteter i serien for å slette alle aktivitetene i serien med gjentakende aktiviteter.
  • Velg Alle påfølgende for å slette alle kommende aktiviteter i serien med gjentakende aktiviteter.