SFK / Lagene / Akademiet / Akademiet / Påmelding

Gutt 1

Påmelding

For påmelding til Skedsmo Fotballakademi så sendes det mail til

kimapeders@skedsmofk.no; kimapeders@gmail.com med følgende info

Navn spiller:

Fødselsdato spiller:

Navn foresatte 1:

Navn foresatte 2:

Adresse foresatte:

E-post foresatte 1:

E-post foresatte 2

Med vennlig hilsen

Kim Andre Pedersen - Leder for akademiet