SFK / Lagene / Gutter / MG06 år f.2014

Gutt 1

MG06 år f.2014

2014 blå

Fotball for spillere f. 2014 er i gang.

2014 rød og 2014 blå består av 19 spillere hver. Lagene trener ute på Skedsmo Stadion Øvrebanen mandager kl. 17.15-18.30

2014 rød

Fotball for spillere f. 2014 er i gang.

2014 rød og 2014 blå består av 19 spillere hver. Lagene trener ute på Skedsmo Stadion Øvrebanen mandager kl. 17.15-18.30