SFK / Ny som lagleder i SFK

Gutt 1

Ny som lagleder i SFK

Bookmark and Share

.

Ny som lagleder i ungdomsfotballen i Skedsmo FK

Takk for at du har tatt på deg den viktige rollen som lagleder i klubben vår.

Laglederen er lagets administrative ressurs, og skal primært fokusere på det organisasjonsmessige og administrative arbeidetomkring laget.

Samtidig er laglederen en viktig rollemodell for gode holdninger og handlinger som klubben står for. Vår visjon er “Skedsmo Fotballklubb skaper samhold på Skedsmokorset” og verdiene våre er samhold, respekt og åpenhet.

Mer informasjon:www.skedsmofk.no/Om-SFK/Klubbhaandbok

I vår klubb skal alle ha en positiv atferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle.

Vi eren Fair Play klubb og med det er vi forpliktet til å følge det som beskrives som viktige holdninger og handlinger her. Mer informasjon:www.fotball.no/nff/Fair-play

De organisatoriske og administrativefunksjonene til lagleder er:

  • Samarbeid med trenere
  • Samarbeid og kommunikasjon med foreldre
  • Daglig drift av laget
  • Kampavvikling

Utfyllende informasjon om disse oppgavene finner du her:

www.skedsmofk.no/Om-SFK/Klubbhaandbok

www.skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/Laglederutvalget/Offentlige-dokumenter/Nyttig-informasjon-til-deg-som-er-lagleder.

Har du spørsmål vedrørende laglederrollen kan du kontakte klubbens laglederutvalg:

www.skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/Laglederutvalget

Her finner du både kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon vedrørende rollen.

Her er andre nyttige informasjonkanaler:

http://www.fotball.no/kretser/akershus/aktivitet/seriespill/lagenes-abc

https://fiks.fotball.no/ 

www.skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/Administrasjonen

www.skedsmofk.no

www.fotball.no/Kretser/akershus

LYKKE TIL MED DENVIKTIGE JOBBEN :-