SFK / Nyttig / Rutiner

Gutt 1

Rutiner

Sponsorater

Skedsmo FK sentralt disponerer reklameplass på kamp antrekket. Det betyr at ingen lag selv kan skaffe reklame på dette. Lagene kan selv skaffe seg sponsorer, men da er det f.eks. treningsklær som man kan ha reklame på. Dersom sponsorer som lagene skaffer her i konflikt med klubben sentralt sine sponsorer ta kontakt med adm/Daglig Leder.

Dersom lagene er i kontakt med sponsorer som ønsker mer enn det lagene kan tilby som, f.eks stadion reklame, plass på nettside osv ta kontakt med adm/Daglig Leder.

Retningslinjer for antall spillere pr lag påmeldt i serien

Adm. melder på lag i seriespill for alle klubbens lag i seriespill.

Skedsmo FK har lag i 3er, 5er, 7er, 9er og 11er seriespill.

Ren Utøver

Alle spillere og ledere i ungdomsfotballen og seniorfotballen skal ta dette kurset.

///LES