SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsmøte i Skedsmo FK 17 mars kl. 18.00

Gutt 1

Årsmøte i Skedsmo FK 17 mars kl. 18.00

Bookmark and Share

Årsmøte 2019 for Skedsmo FK blir avholdt i innerste møterom på Skedsmo stadion.

Sakspapirer blir lagt ut etterhvert når de blir ferdige

Frist innkomne forslag er 3 mars 2020

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I SKEDSMO FOTBALLKLUBB

 

TIRSDAG 17. mars 2020

 

KL. 18:00

 

SKEDSMO STADION

 

 

Dagsorden:

 

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede.

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 

4. Styrets årsberetning 2019

 

5. Behandle regnskap i revidert stand

 

6. Behandle innkomne forslag og saker– må meldes innen 03.03.2020

 

7. Fastsette medlemskontingent

 

8. Godkjenning av styrebehandlet budsjett

 

9. Valg:

a) Leder og Nestleder

b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Velge statsautorisert/registrert revisor

d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem