SFK / Om SFK / Organisasjon / Administrasjonen / Kontaktinformasjon adm

Gutt 1

Kontaktinformasjon adm

Daglig leder: Jørn Ove Lunder: jol@skedsmofk.no

Administrativ leder: Trine Fausk: trine@skedsmofk.no

Sportslig leder og trenerutvikler: Kim Andre Pedersen: kimapeders@skedsmofk.nokimapeders@gmail.com;