SFK / Om SFK / Organisasjon / Administrasjonen / Retningslinjer Sponsor på klær

Gutt 1

Retningslinjer Sponsor på klær

Reklame kan påføres alle treningsklær og overtrekksklær. Lagene står fritt til å selge reklame på alt av treningstøy. Inntektene her går til lagene som skaffer inntektene i sin helhet.

Klubbens kampdrakt forbeholdes klubben. Det betyr at klubbens administrasjon/styre kan selge reklameplass på drakten. Inntektene her vil tilfalle klubbens drift i sin helhet.