SFK / Om SFK / Organisasjon / Medlems- og treningsavgift

Gutt 1

Medlems- og treningsavgift

Treningsavgift

Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet. Det er vanlig at årsmøtet overlater til styret å bestemme de ulike satsene på treningsavgifter. Dette henger tett sammen med klubbens budsjett.

I barne fotballen har treningsavgiften vært uendret de siste 15 årene, Kr. 1800,-

I Ungdoms- og senior fotballen har treningsavgiften variert mer. Årsaken til det er at utgifter på eksterne trenere har økt. Lagene i ungdomsfotballen har større forventninger til faglig kompetanse samt ønsker noe annet enn foreldretrenere.

///LES

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestemmes av årsmøte. I 2020 er årsavgiften Kr. 400,- både for aktive og passive medlemmer

///LES
Nytt medlem, foresatt eller lagansvarlig? Registrer deg her

Handlekurv

Været