Gutt 1

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestemmes av årsmøte. I 2020 er årsavgiften Kr. 400,- både for aktive og passive medlemmer