SFK / Om SFK / Organisasjon / Økonomistyring / Nyheter / Mal for lagsregnskap

Gutt 1

Mal for lagsregnskap

Skedsmo FK har lag som har ansvaret for lagets økonomi. Det er viktig at lagsregnskapet føres likt på alle lag. Med over 50 konti som sendes inn til adm i slutten av året er det viktig at malen følges og at alle poster har underlag for transaksjonen.