SFK / Om SFK / Organisasjon / Styret / Kontaktinformasjon styret

Gutt 1

Kontaktinformasjon styret

Her er styrets kontaktinformasjon.

Rolle Navn E-mailadresse: Telefonnummer
Styremedlem Hanne Wulf hswulff@gmail.com 91317273
Styreleder Ole Andre Mora ole.andre.mora@coop.no  90597920
Økonomileder Merete Løkse merete.lokse@NorgesGruppen.no 91159975
Styremedlem Trude Bye bye.trude@gmail.com 90792906
Styremedlem Jan Leirvik laur-le@online.no 95299401
Styremedlem Mads Storvik mads@storvik.tv 90045079
       
Styremedlem Roald Bjørklund roald@energima@no 97738688
       

I tillegg til nevnte styremedlemmer så er Jørn Ove Lunder med og rapporterer inn til styret