SFK / Om SFK / Organisasjon / Styret / Nyheter

Gutt 1

Nyheter

Nytt styre nesten på plass

Det nye styre er nesten på plass. Valgkomiteen hadde ikke klart å få på plass en kandidat til ledervervet mens alle de andre rollene er besatt.

///LES

Status kvalitetsklubb prosess

3.juni var det oppstartsmøte med Akershus Fotballkrets sammen med de utvalgte klubbene i kretsen. Møtet fokuserte på organisasjonen og klubbhåndbok spesielt. Et interessant innlegg av KFUMv/Eivind Arnevåg.

///LES

Verdiprosess igang

Skedsmo FKs valgte verdier; Åpenhet, Samhold, Lojalitet og Respekt må gås igjennom. Vi må gi verdiene en mening og et innhold. Prosjektet styres av Lillian Opheim.

///LES