SFK / Om SFK / Organisasjon / Styret / Nyheter / Nytt styre nesten på plass

Gutt 1

Nytt styre nesten på plass

Det nye styre er nesten på plass. Valgkomiteen hadde ikke klart å få på plass en kandidat til ledervervet mens alle de andre rollene er besatt.

Nestleder Kjell Olafsrud er nå fungerende leder inntil vi får avholdt et nytt ekstraordinært styremøte hvor det skal velges leder. De nye medlemmene i styre er: Lasse Ullereng, Paal Kjeldsrud, Kjell Ove Hansen, Ingeborg Joten og Ole Andre Mora.