SFK / Om SFK / Visjon og verdier / Presentasjonsmaler Skedsmo FK

Gutt 1

Presentasjonsmaler Skedsmo FK

Bookmark and Share

Her finner man presentasjonsmaler som skal brukes i forbindelse med møter i Skedsmo FK regi. Her finner du alt om Skedsmo FKs verdigrunnlag, mål, sportslig osv.

Mal(powerpoint presentasjon) for trener- årstrinnsmøte

Mal for trener- årstrinnsmøte - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Mal for spillermøte ungdom

Mal for spillermøte ungdom - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Mal for spillermøte barn

Mal for spillermøte_barn SFK 2014 - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Mal for foreldremøte

Mal for foreldremøter - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Matrise temaer Skedsmo FK

Matrise årlig møte - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.