SFK / Om SFK / Visjon og verdier / Skedsmo FKs røde tråd

Gutt 1

Skedsmo FKs røde tråd

Skedsmo FK sin visjon er - "Skedsmo Fotballklubb – skaper samhold på Skedsmokorset"

Skedsmo FK sine verdier er - samhold - respekt - åpenhet. 

 

VIKTIG at alle i Skedsmo FK(medlemmer, trenere, lagledere, andre ledere og ikke minst spillere) kjenner til klubbens visjon og verdier.

Presentasjon (powerpoint) om Skedsmo FKs verdier og visjon finner du her.