SFK / Sportslig / Sportslig utvalg

Gutt 1

Sportslig utvalg

Medlemmer i Sportslig utvalg:

    Mail Mob
Per-Einar Gjelsvik Sportslig leder/Hovedtrener A-lag peg@skedsmofk.no 95 11 06 49
Jørn Ove Lunder Daglig Leder/Hovedtrener J07 Akershus Fotballkrets jol@skedsmofk.no 91 81 83 01
Espen Josten Jenteansvarlig  espenjosten@hotmail.com  
Jan Leirvik Sportslig leder bredde,  laur-le@online.no 95 29 94 01
Linn Håkonsen Hovedtrener J17 Skedsmo FK LinnRosmari.Haakonsen@lillestrom.kommune.no  
Jan Erik Græsdal Hovedtrener G16_3 Skedsmo FK grasdal@getmail.no