Skedsmo FK har en lov som er godkjent av Norges Idrettsforbund. Loven godkjennes på hvert årsmøte

Visjon og verdier

  • Skedsmo FK sin visjon er - "Skedsmo Fotballklubb – skaper samhold på Skedsmokorset"
  • Skedsmo FK sine verdier er - samhold - respekt - åpenhet. 

VIKTIG at alle i Skedsmo FK(medlemmer, trenere, lagledere, andre ledere og ikke minst spillere) kjenner til klubbens visjon og verdier.

Den røde tråden

Kommunikasjon plan