Her kan du finne praktisk informasjon for våre lag

Omberamming av kamper

Akershus Fotballkrets

Link til NFF: Norges fotballforbund

Link til Akershus Fotballkrets

Stadion klokke

Brukerveiledning stadion klokke

Skedsmo FK har stadion klokke tilhørende 11er kunstgress på Skedsmo stadion. Ved å bruke denne i forbindelse med kamper vil selve kampen få en ekstra god ramme rundt arrangementet. Klokke styres via ett trådløst tastatur hvor data, som hvilke lag spiller og hvor lenge hver omgang varer er viktige programmeringer som må gjøres i forkant av hver kamp. Det er viktig at en person har ansvaret for å styre tavlen, gjerne lagleder, materialforvalter el. Tastaturet hentes i kiosken og leveres på samme sted etter kampen er ferdig.

Her er en instruks på hvordan du setter opp de riktige data:

Prosess:

 • Hent tastaturet i kiosken. Tastaturet står i kontakt i det innerste rommet i kiosken.
 • Hold startknappen(på venstre side på tastaturet) inne til du får Bodet i display vinduet.
 • Deretter endres teksten i disply vinduet til Sport Selection Football, TRYKK OK knappen(midt på tastaturet)
 • Du får opp spilletid. Du har 3 alternativer, 2x35min, 2x40min og 2x45min. På høyre side på tastaturet har du 2 piler, høyre og venstre. Trykk den høyre pilen for å komme til nytt valg. Trykk deretter OK knappen.
 • Du får da opp ”name hom”. Her skal det stå Skedsmo. Dersom det står noe annet ”pusser du ut” ved å trykke på PIL venstre(oppe til høyre). For å skrive inn, trykk + knappen og finn riktig bokstav. Når du har gjort det trykk PIL høyre for å velge ny bokstav, + knappen for å finne neste bokstav, PIL høyre osv. til du har fått skrevet inn navnet. Dersom du har skrevet ferdig trykk OK knappen.
 • Du får da opp ”name vis”. Her skal det stå Skedsmo sin motstander. Dersom det står noe annet ”pusser du ut” ved å trykke på PIL venstre(oppe til høyre). For å skrive inn, trykk + knappen og finn riktig bokstav. Når du har gjort det trykk PIL høyre for å velge ny bokstav, + knappen for å finne neste bokstav, PIL høyre osv. til du har fått skrevet inn navnet. Dersom du har skrevet ferdig trykk OK knappen.
 • Du har nå satt opp stadion klokken og den er klar til kampstart
 • For å starte klokken når dommer blåser i gang trykk først STOPP knappen og deretter START knappen for å sette igang klokken for 2 omg.
 • Ved MÅL, se på høyre side ”Score spielstand”  trykk venstre + dersom hjemmelag Skedsmo scorer eller høyre + dersom motstander scorer.
 • Når det er pause vil klokken automatisk telle ned 15min. Du trenger ikke å gjøre noen ting. Dersom dommer ikke velger å ha så lang pause må du trykke Start knappen
 • Deretter trykk Start knappen når dommer blåser i gang 2 omg.
 • Når kampen er ferdig så skal du NULL stille tastaturet. Trykk da OFF knappen oppe til venstre på tastaturet.

LYKKE TIL!

Hjørneflagg på 11er stadion

På hovedbanen på Skedsmo stadion er det hull til hjørneflagg i alle fire hjørner av banen. Hjørene flaggene settes opp i forkant av hver kamp av lagene selv. Det mest naturlige er at lagleder eller materialforvalter gjør dette.

 • Hjørneflagg kan hentes i kiosken.

Når kampen er ferdig skal hjørneflaggene tas inn igjen og settes eller leveres der det ble hentet. Det er en stor fordel at samme person som hentet hjørneflaggene også tar de inn og leverer dem.

Skulle det være ny kamp etter at dere er ferdig må det avtales med kampansvarlig i den kampen om de skal ha hjørneflaggene eller ikke.

Lydanlegg på stadion

Stadionanlegget ligger i blå kontainer mellom tribunen og gasshuset.

Nøkkel til dør på kontainer(mot tribunen) kan hentes i kiosken. Den ligger i skuffen merket "Garderobenøkler"

Innstruks:

 • Lås opp hengelås på dør kontainer, vri 2 stk lås-stenger
 • Front vegg løftes opp og settes i holdere(best med 2 personer)
 • Trekk ledning til vegg kontakt ute utenfor gamle kiosken.
 • Dersom anlegget ikke slår seg på betyr det at forsterker i verksted klubbhus ikke er på. Du trenger nøkkel nr. 3 på kioskknippet for å komme inn der(hovedinngang klubbhus, forbi coaching rom - lås opp dør. Forsterker står på hylle oppunder taket mot gasshuset.
 • Viktig at ved bruk, at lys på høyre side ikke sprenger i rød farge.
 • Viktige merknader - se knapp merket MIC og CD - disse regulerer hvor høyt du skal høres og hva du bruker.
 • Løs ledning på høyre side kan kobles til telefon.
 • Master på høyre side(2 gule knapper) regulerer lyden.
070
 •  Når du låser kontainer er det viktig at låsen settes inn sideveis slik at mest mulig av låsen dekker seg bak "innbrudds-beskyttelsen"

 

Retningslinjer for bruk av klubbtøy

Vi i Skedsmo Fotballklubb har et stort forbruk av materiell både fotballer, hansker og annet. Vi må sammen bli flinkere til å ta vare på det vi har.

Baller:

Telles opp når du starter treningen, og telles opp når du er ferdig med trening, manko må finnes eller erstattes. Defekte baller leveres inn for å bli erstattet. Baller må ikke oppbevares i oppblåst tilstand ute, under 3 minus grader. Altså bil og garasje er ikke å anbefale.

Drakter:

Drakter blir fort stygge hvis de blir liggende i en bag over lengre tid, jordslag er sikkert kjent for mange. Når en spiller slutter, må drakt leveres inn til lagleder.

Drakter samles inn til ansvarlig person på laget før sommerferien og når sesongen er slutt, dette for å ha bedre kontroll, når nytt behov melder seg.

Keeperhansker:

Hanskene må alltid tas ut av bagen/posen etter bruk. Hanskene rengjøres kun med lunkent vann. Bruk rikelig med vann og gni med håndflaten forsiktig mot fingrene og følg tørkeprosessen.

Hanskene skal tørkes på følgende måte: Henges opp med fingrene ned. Henges opp en og en. Tørkes i romtemperatur.

Lagbag: Vi i klubben ønsker å ta vare på utstyret lengst mulig.

Lagbagger inneholder mye forskjellig - hold orden, rydd, vask vester, keeperdrakt og keeperbukse. Jo bedre orden du/vi har jo lenger holder vårt utstyr. Stapp ikke kinahatter og kjegler ned i bag.

Vi må alle bidra til at utstyret vårt beholdes lengst mulig.

Det er lagleders (eventuelt materialforvalter) sitt ansvar å ta vare på utstyret laget har gjennom hele sesongen.

Hjemmedrakt

Draktfarger: Hvit trøye, hvit shorts, røde strømper

Reservedrakter

Draktfarger: Rød trøye, hvit shorts, røde strømper.

Overtrekksdress

Klubbens dress er Umbro UX Elite.  Alle satsningslagene er forpliktet til å kjøpe treningspakken. Spillerne skal ha rød overdel og sort langbukse.

Treningsklær

Klubben forhandler treningspakker til spillerne. Alle på lag 1 i ungdom og senior lag må kjøpe disse pakkene. Penger kan inndrives i form av dugnad, sponsor ev. annet. Det er fritt frem for lagene å skaffe sponsorer så lenge det ikke går på tvers av klubbens hovedsponsorer. Avklar med adm. Det er ønskelig at alle lag kjøper denne pakken. Det er ønskelig at lagleder lager en felles bestillingsliste og sender den til adm for bestilling hos Comet.

Retningslinjer for antall spillere pr lag påmeldt i serien

Adm. melder på lag i seriespill for alle klubbens lag i seriespill.

Skedsmo FK har lag i 3er, 5er, 7er, 9er og 11er seriespill.

Rutine ved påmelding av lag:

 1. Adm. sender ut mail til de lag hvor det er kort tid til påmelding av lag til seriespill
 2. Når tilbakemelding kommer fra lagene gjør Sportslig utvalg en kvalitetssjekk i forhold til antall spillere i den enkelte gruppe
 3. Enten er alt OK eller det blir tatt en runde med den enkelte gruppe

Hver sen høstes, sept/okt har klubben årstrinn møter hvor antall spillere i hver gruppe er tema.

 

Boder i brakka på Stadion 

Alle lag får plass til å ladre utstyret sitt i utstyrsboden på stadion.

Oversikt over fordeling finner du i vedlegget kart-brakka.

Lagene rullerer på å holde brakka ren og ryddig. Fordelingen ligger i fila Ryddevakter brakka

 

Fordling av plasser på banen når flere lag trener samtidig

på Øvrebanen du i vedlegget øvre_ kunstgress_ny