Skedsmo FK har som visjon at klubben skal skape samhold på Skedsmokorset. Det betyr at alle som ønsker å spille fotball skal få muligheten til det. I og med at fotball er et lagspill, er vi avhengig av å være flere. De som ønsker å spille fotball kan være nyinnflyttede, minoriteter, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte familier oa. Skedsmo FK ønsker å legge til rette for alle.

Medlemsfordeler

Se hvilke medlemsfordeler du får som medlem i Skedsmo FK.

Treningsavgift

Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet. Det er vanlig at årsmøtet overlater til styret å bestemme de ulike satsene på treningsavgifter. Dette henger tett sammen med klubbens budsjett.

I barne fotballen har treningsavgiften vært uendret de siste 17 årene, Kr. 1800,-

I Ungdoms- og senior fotballen har treningsavgiften variert mer. Årsaken til det er at utgifter på eksterne trenere har økt og. Lagene i ungdomsfotballen har større forventninger til faglig kompetanse samt ønsker noe annet enn foreldretrenere.

Treningsavgiften er klubb kassa sin største inntektskilde. Skedsmo FK sin adm. og styret har som mål og holde avgiften så rimelig som mulig.

Treningsavgift  Pris per år
6 og 7'åringer (3'er fotball) 1 500 kr
8- 12 år (5'er, 7'er og 9'er fotball) 1 800 kr
Satsninglagene Ungdom/ Senior avd. (fom 13 år) 4 050 kr
Breddelagene ungdom 2 800 kr
Ungdom Jenter 13-17 år 3 200 kr
Old Boys/Old Girls  1 800 kr

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestemmes av årsmøte. Pr i dag er årsavgiften Kr. 400,- både for aktive og passive medlemmer.

Medlemsavgiften bestemmes på årsmøtet i mars. De spillere og trenere som har betalt medlemskontingent er forsikret gjennom fotballens forsikringsordning. 

Bli medlem

Registrer deg/ditt barn som medlem

Spørsmål

Har du spørsmål rundt områdene:

 • Medlemsinfo.
 • Spillerregister
 • Turneringer
 • Treningstider
 • Serie påmeldinger + Norway Cup/Dana Cup
 • Oppstart første klasse
 • Sesongprogrammet
 • Kioskdrift

Kontakt Trine Fausk, mob:92032158, mail: trine@skedsmofk.no

 • Klubb policy
 • Reklame
 • Sponsorater
 • Økonomi
 • Materiell
 • Forsikringer
 • Overganger
 • Annet

Kontakt Jørn Ove (Jørci) Lunder, mob:91818301, mail: jol@skedsmofk.no

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Daglig leder Jørn Ove Lunder Send e-post 91818301
Administrativ leder Trine Fausk Send e-post 92032158
Sportslig leder Tor Arild Janson Haddal Send e-post 97081557
Akademi og lag Abdi Send e-post 91664484
Akademi og lag Mahdi Farahi Send e-post 91158897