Skedsmo FK har valgt å ta i bruk Idrettsforbundet sitt ny produserte årshjul. Gå inn på linken og se hvilke aktiviteter klubben har planlagt.

https://aarshjulet.nif.no/arshjul?w=uc635f9860