Kursdokumentasjonen gir deg innblikk i hvordan Skedsmo FK ønsker at lagsregnskapet skal føres og rapporteres.

Frist for levering av lagsregnskap 2023 er 20 januar 2024

Mal for lagsregnskap