Alle i Skedsmo FK bør sette seg inn i Sportsplanen. Alle trenere i Skedsmo FK MÅ sette seg inn i Sportsplanen.

Sportsplan 2022 - 2024

Aktivitetsmodell 2021

Aktivitetsmodell

Treningsøkta.no

Her er tilkobling til NFF og S2S.net sin innlogging på øvelser, tegninger, utviklingsplaner, tegneverktøy, spillerutvikling m.m

Link: https://no-fotball.s2s.net/home.php

Passord: SkedsmoFK
Brukernavn: SkedsmoFK

Kommer man ikke inn så send en mail til sportslig leder v/ Tor Arild Janson Haddal, tor@skedsmofk.no

Her er tilkobling til NFF og S2S.net sin innlogging på øvelser, tegninger, utviklingsplaner, tegneverktøy, spillerutvikling m.m

Kommer man ikke inn så send en mail til sportslig leder v/ Tor Arild Janson Haddal, tor@skedsmofk.no

Øvelsesbank

Øvelsesbank

Sjef over ballen

Lek og ballkontroll

Spille med - og mot, indvividuelle og relasjonelle øvelser

Smålagsspill - ulike spilløvelser med variasjon

Scoringstrening - avslutninger - skudd

Ballkontroll

Finter og driblinger

Headinger

Pasninger og individuell teknikk

Føring av ball