Holdninger og Fair Play

Skedsmo fotballklubb legger stor vekt på å skape gode holdninger som forplikter både
spillere, trenere, lagledere, foreldre og foresatte så lenge de er med i klubben. Derfor har
klubben vært opptatt av å få status som Fair Play Klubb.
Ansvarlig for gjennomføring av Fair play er Sportslig Leder.

I barnefotballen (6-12år) inngås det derfor en holdningsavtale mellom klubben, trenere,
lagledere og foresatte/foreldre.

I ungdomsfotballen (13-19år) inngås det en holdningskontrakt mellom klubben, trenere,
lagledere og spillere

I vår klubb ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljø, slik at alle

trives. Fotball er for alle – og i vår klubb er alle like verdifulle!

Trygghet + Mestring = Trivsel

I dette ligger en respekt og forståelse for det enkelte individs behov for å bli akseptert, få
anerkjennelse, føle tilhørighet og få tilpassede utfordringer etter egne forutsetninger.
Vi har alle et ansvar for at følgende ikke forekommer:

  • Alle former for mobbing og rasisme
  • Trener- og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og trivsel hos spillere
  • Foreldre/foresatte holdninger der resultat- og prestasjonstenkning ødelegger
  • For miljøet og trivselen

Les mer om Holdningskontrakter og Fair Play

www.fotball.no/barnefotball
www.fotball.no/fairplay
www.motmobbing.no