Mot Kløfta fikk vi mål fra Sindre, Bo og Martin. Klarer de å kopiere dette mot Fagerborg?